top of page

सर्तहरू & सर्तहरू

चारु समाधानमा स्वागत छ! यी सेवा सर्तहरू ("ToS") ले तपाइँको हाम्रो वेबसाइट र सेवाहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दछ। हाम्रो वेबसाइट पहुँच गरेर वा प्रयोग गरेर वा हाम्रा सेवाहरू संलग्न गरेर, तपाईं यी सेवाहरू पालना गर्न सहमत हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ यी सर्तहरूको कुनै पनि अंशसँग सहमत हुनुहुन्न भने, कृपया हाम्रो वेबसाइट र सेवाहरू प्रयोग गर्नबाट टाढा रहनुहोस्।

सामान्यतया, तपाईंले आफ्नो सर्तहरू र amp; सर्तहरू?

सर्तहरूको स्वीकृति

१.१। हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गरेर वा हाम्रा सेवाहरू संलग्न गरेर, तपाईंले यी सेवाहरू पढ्नुभएको, बुझ्नुभएको र सहमत भएको कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ।

१.२। यी सेवाहरू समय-समयमा अद्यावधिक वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता परिमार्जनहरू पछि हाम्रो वेबसाइट र सेवाहरूको निरन्तर प्रयोगले अद्यावधिक गरिएको ToS को तपाईंको स्वीकृति गठन गर्दछ।

सेवाहरू

२.१। चारु समाधानले डिजाइन र amp; विकास, डिजिटल मार्केटिङ, आईटी समर्थन र समाधान, र परामर्श सेवाहरू।

२.२। हाम्रा सेवाहरू अतिरिक्त सर्तहरू र सर्तहरूको अधीनमा हुन सक्छन्, जुन तपाईंलाई छुट्टै सञ्चार गरिनेछ।

वेबसाइट र सेवाहरूको प्रयोग

३.१। हाम्रो वेबसाइट र सेवाहरू प्रयोग गर्नको लागि तपाईं कम्तिमा 18 वर्षको हुनुपर्दछ वा कानुनी अभिभावक वा अभिभावकको सहमति हुनुपर्दछ। ३.२। तपाईं हाम्रो वेबसाइट र सेवाहरू वैध उद्देश्यका लागि र लागू कानून र नियमहरूको अनुपालनमा प्रयोग गर्न सहमत हुनुहुन्छ।

३.३। तपाईंले हाम्रो वेबसाइट वा सेवाहरू मार्फत पेश वा प्रसारण गर्ने कुनै पनि सामग्रीको लागि तपाईं पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ।

बौद्दिक सम्पत्ति

४.१। पाठ, ग्राफिक्स, लोगो, छवि र सफ्टवेयर सहित हाम्रो वेबसाइट मा सबै सामग्री चारु समाधान वा यसको इजाजत पत्र को बौद्धिक सम्पत्ति हो र प्रतिलिपि अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित छ।

४.२। तपाईंले चारु समाधानको पूर्व लिखित सहमति बिना हाम्रो वेबसाइटबाट कुनै पनि सामग्री प्रयोग, परिमार्जन, वितरण वा पुन: उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न।

 

गोपनीयता

५.१। तपाईंको गोपनीयता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हामी हाम्रो गोपनीयता नीति अनुसार तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्छौं।

५.२। हाम्रो वेबसाइट र सेवाहरू प्रयोग गरेर, तपाइँ हाम्रो गोपनीयता नीतिमा वर्णन गरिए अनुसार तपाइँको व्यक्तिगत जानकारीको सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्न सहमत हुनुहुन्छ।

दायित्वको सीमा ६.१.

चारु समाधान सही र भरपर्दो जानकारी प्रदान गर्न प्रयास गर्दछ। यद्यपि, हामी हाम्रो वेबसाइटमा वा हाम्रा सेवाहरू मार्फत प्रदान गरिएको सामग्रीको शुद्धता, पूर्णता वा समयबद्धताको ग्यारेन्टी गर्दैनौं।

६.२। कुनै पनि अवस्थामा चारु समाधान वा यसका कर्मचारीहरू हाम्रो वेबसाइट वा सेवाहरूको तपाईंको प्रयोगबाट वा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, विशेष, वा परिणामात्मक क्षतिहरूको लागि उत्तरदायी हुनेछैन।

क्षतिपूर्ति

७.१। तपाईं क्षतिपूर्ति र चारु समाधान, यसका कर्मचारीहरू, र सम्बद्धहरूलाई कुनै पनि दावी, क्षति, नोक्सान, दायित्व, वा हाम्रो वेबसाइट वा सेवाहरूको प्रयोग वा यी सेवाहरूको कुनै उल्लङ्घनको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने खर्चहरूबाट हानिरहित राख्न सहमत हुनुहुन्छ।

समाप्ति

८.१। चारु समाधानले कुनै पनि समयमा र कुनै पनि कारण बिना पूर्व सूचना बिना हाम्रो वेबसाइट वा सेवाहरूमा तपाईंको पहुँच निलम्बन वा समाप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।

८.२। समाप्त भएपछि, यी ToS को कुनै पनि प्रावधानहरू जुन तिनीहरूको प्रकृतिद्वारा समाप्ति बाँच्नुपर्दछ प्रभावकारी रहनेछ।

नियमन कानून र अधिकार क्षेत्र

९.१। यी सेवाहरू [क्षेत्राधिकार] को कानून अनुसार शासित र व्याख्या गरिनेछ।

९.२। यी ToS बाट वा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवादहरू [Jurisdiction] को अदालतको विशेष अधिकार क्षेत्रको अधीनमा हुनेछन्।

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँसँग यी ToS वा हाम्रा सेवाहरूको बारेमा कुनै प्रश्न वा सरोकारहरू छन् भने, कृपया हामीलाई [सम्पर्क जानकारी] मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

यहाँ प्रदान गरिएको स्पष्टीकरण र जानकारी सामान्य स्पष्टीकरण, जानकारी र नमूनाहरू मात्र हुन्। तपाईंले यस लेखमा कानुनी सल्लाह वा तपाईंले वास्तवमा के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सिफारिसहरूको रूपमा भर पर्नु हुँदैन। हामी तपाईंलाई बुझ्न र तपाईंको गोपनीयता नीति निर्माण गर्न मद्दत गर्नको लागि कानुनी सल्लाह खोज्न सिफारिस गर्छौं।

bottom of page