top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวคือคำแถลงที่เปิดเผยวิธีการบางส่วนหรือทั้งหมดที่เว็บไซต์รวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลของผู้เยี่ยมชมและลูกค้า เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้า

ประเทศต่างๆ มีกฎหมายของตนเองโดยมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว ตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและสถานที่ของคุณ 

โดยทั่วไป สิ่งที่คุณควรกล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

  1. คุณรวบรวมข้อมูลประเภทใด

  2. คุณรวบรวมข้อมูลอย่างไร?

  3. เหตุใดคุณจึงรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  4. คุณจัดเก็บ ใช้ แบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมไซต์ของคุณอย่างไร

  5. คุณสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมไซต์ของคุณอย่างไร (และถ้า)

  6. บริการของคุณกำหนดเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์หรือไม่?

  7. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  8. ข้อมูลติดต่อ


คุณสามารถตรวจสอบสิ่งนี้บทความสนับสนุน เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว

bottom of page